Linda Sundelin

Linda Sundelin

Linda Sundelin – hyvinvoinnin asialla.

Pidetään Porvoo tulevaisuudessa entistä houkuttelevampana paikkana yritystoiminnalle ja pyritään lisäämään hyvinvointia alueellamme.
Yrittäjyyden, urheilun, jaksamisen ja yleisen hyvinvoinnin lisäksi kannan yhtä lailla huolta myös vähävaraisten lasten ja nuorten mahdollisuuksista osallistua harrastus- ja liikuntatoimintaan. Yhteisöllisyyden tuoma kuuluvuuden tunne on kasvavalle nuorelle merkittävä tekijä mielenterveysongelmien ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Valmennan myös useita alueen seniori ikään päässeitä ja haluan auttaa heitä pitämään kunnostaan sekä hyvinvoinnistaan myös huolta. Ja luonnollisesti aktiivisena luontoliikkujana myös luonto ja ympäristöasiat ovat lähellä sydäntä.

Olen 50-vuotias syntyperäinen porvoolainen kolmen lapsen äiti, ex-kilpaurheilija ja liikunta-alan yrittäjä. Äidinkieleltäni olen ruotsinkielinen. Minulle tärkeitä asioita ovat paikallisten pienyrittäjien aseman vahvistaminen, kuntalaisten mahdollisuus monipuoliseen harrastamiseen ja fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin, sekä kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa Porvoon asioihin. Lähellä sydäntäni ovat urheilun lisäksi luonto, musiikki ja eläimet. Vapaa-aikana harrastan kuntoilua, golfia, luontoliikuntaa koirieni kanssa ja vaeltamista. Pyöritän yhdessä avopuolisoni kanssa Fit Fabriken Oy nimistä kuntokeskusta Porvoossa ja autan Online valmennukseni kautta myös ulkopaikkakuntalaisia.

Linda Sundelin- i frågan om välmående. Låt oss betrakta Borgå som en ännu mer attraktiv plats för affärsverksamhet i framtiden och sikta på att öka välbefinnandet i vår region.
Förutom entreprenörskap, idrott, uthållighet och allmänt välmående är jag lika mån om möjligheterna för utsatta barn och unga att delta i hobby- och idrottsaktiviteter. Känslan av samhörighet medfört av gemenskap är en viktig faktor för den växande ungdomen för att förebygga psykiska problem och marginalisering. Jag coachar även flera seniorer i området och jag vill hjälpa dem att ta hand om sin hälsa och sitt välmående. Och som aktiv naturentusiast ligger natur- och miljöfrågorna mig också varmt om hjärtat.

Jag är en 50-årig född i Borgå, mamma till tre barn, före detta tävlingsidrottare och sportentreprenör. Mitt modersmål är svenska. Viktiga saker för mig är att stärka lokala småföretagares ställning, möjligheten för medborgarna att ha mångsidiga fritidsintressen och fysiskt och psykiskt välbefinnande samt möjligheten för medborgarna att påverka Borgå angelägenheter. Förutom sport ligger natur, musik och djur mig varmt om hjärtat. På min fritid tycker jag om fitness, golf, naturmotion med mina hundar och vandring. Tillsammans med min sambo driver jag ett träningscenter i Borgå som heter Fit Fabriken Oy, och genom min onlinecoaching hjälper jag även utbor.

Linda Sundelin
Fit Fabriken
Fitnessvalmentaja I-taso