Olen yrittäjä ja hyvinvointivalmentaja ja kolmen lapsen äiti Porvoosta ja Liike Nyt eduskuntavaaliehdokas numerolla 153.

Aikaisempaa kokemusta poliittisesta päätöksenteosta olen kerryttänyt kunnallispolitiikassa, jossa toimin Porvoon kaupunginvaltuuston varajäsenenä, sekä ruotsinkielisen koulutuslautakunnan varapuheenjohtajana ja Kokonhalli Oy:n hallituksen jäsenenä, sekä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kansalliskielilautakunnan varajäsenenä.

Pitkällisen harkinnan ja politiikan seurannan tuloksena oma poliittinen koti löytyi keväällä 2023 Liike Nyt -puolueesta, jonka listalla olen nyt ehdolla Uudenmaan vaalipiristä.

Miksi Liike Nyt?

Liike Nyt, vaikka onkin ns. pienpuolue, on erityisesti omia arvojani edustava puolue ja siksi haluan olla mukana tarjoamassa uusia vaihtoehtoja ja näkemyksiä kuluneiden ja paikallaan polkevien vaihtoehtojen tilalle. Vanhojen puolueiden lonkerot myös ulottuvat luvattoman pitkälle mm. yritystoimintaan, yhdistyksiin ja hyvävelijärjestelmiin, joiden rahoittaminen ei millään muotoa voi olla valtion tehtävä, eikä toiminta vastaa myöskään yleistä oikeustajua. Siksi, jos taloutta aiotaan tasapainottaa, täytyy se tehdä tehokkaasti ja tiheällä kammalla, eikä vain näennäisesti ja leikkaamalla vielä sieltä mistä ei edes pitäisi.

Maassamme on menty poliittisesti jo ihan liian kauan samoja virttyneitä polkuja ja tuloksena on saatu mitä? Huolestuttavan pahasti alijäämäinen velalla kyllästetty talous, täysin ylimitoitetuksi paisunut julkinen sektori, kansallinen päätösvalta on luovutettu isolta osin EU:n käsiin ja mm. huoltovarmuuden kannalta elintärkeä kansallinen sähköverkko on myyty. Työllisyystoimet ovat tekemättä ja tilastoja kaunistellaan tempputyöllistämisellä, jossa osa-aikatyöntekijöiden ynnäämisellä työllisiksi yritetään harhauttaa kansalaisia uskomaan, että hyvin menee. Todellisuudessa äärimmäisen harva osa-aikatyöntekijä edes tulee toimeen palkkatuloillaan, vaan joutuu turvautumaan toistuvasti erilaisiin tukiin. Terveydenhuolto ja koulujärjestelmä ovat kaaoksessa, hoitohenkilökunnan palkkaus ja työolot ala-arvoisia ja siksi alalle ei saada myöskään työvoimaa. Tätä listaa voisi toki jatkaa valitettavan pitkään, mutta haluan uskoa, että valveutuneet kansalaiset ovat jo tehneet itse havaintonsa maamme tilasta – Siksi Liike Nyt.

Minulle tärkeitä asioita ovat mm. Pk-yrittäjien työn arvostuksen kohentaminen ja toimintaedellytysten helpottaminen esimerkiksi raskasta byrokratiaa keventämällä. Yrittäjyys kokonaisuudessa tulisi olla houkutteleva ja realistinen vaihtoehto yhä useammalle. Näkisin, että tässä ajassa yrityksien tarve myös työllistäjänä korostuu ja siksi erityisesti työllistämisestä tulisi tehdä helpompaa ja mm. työnantajakustannuksia tulisi voida tarkastella kriittisesti. Tarvistemme yrityksiä siis luomaan työpaikkoja, menestystä ja vaurautta ja kyllä – tässä maassa tulisi olla oikeus menestyä ja vaurastua. Aktiivisuus, ahkeruus, onnistumiset ja menestyminen kun eivät ole millään muotoa muilta pois. Yritysten luomat työpaikat ovat myös yhteiskunnan talouden kannalta merkittäviä jo verokertymääkin ajatellen, kun taas julkisen sektorin työpaikat käytännössä syövät yhteiskunnan varoja. Siksi olisikin ehdottoman tärkeää, että julkisellakin puolella varat kanavoitaisiin oikein, eli mm. sairaanhoitajien palkkoihin, eikä hallintohimmeleillä luotuihin tarpeettomiin hallinnon virkoihin tai hyvävelijärjestelmien kautta erilaisille yhdistyksille yms.

Toinen vähintään yhtä tärkeä asia minulle on kaikkien oikeus ja ennen kaikkea mahdollisuus liikuntaan taloudellisista lähtökohdista riippumatta. Tämä on merkittävää jo ihan kansanterveydellisestä näkökulmasta, mutta myös erinomainen keino ehkäistä syrjäytymistä ja eriarvoisuutta. Liikunnan kautta voidaan rakentaa erinomaisia sosiaalisia verkostoja ja tarjota ihmisille kuuluvuuden tunnetta ja samalla luoda terveydellisiä vaikutuksia, joilla voidaan ehkäistä mm. sairauspoissaoloja, joiden negatiivinen vaikutus kansantaloudelle on vuosittain noin kolme miljardia euroa.

Tärkeyslistalla erittäin korkealla on myös mielenterveyspalveluiden saatavuuden saattaminen vähintäänkin inhimilliselle tasolle erityisesti lasten ja nuorten osalta. Ja äärettömän tärkeää on myös lasten ja nuorten oikeus laadukkaaseen, turvalliseen ja oppimisrauhaltaan kelvolliseen koulunkäyntiin, jotta oppimistuloksia saadaan palautettua Pisa-vertailun kärkipäähän. Nythän suunta on valitettavasti täysin päinvastainen.

Lapsia ja nuoria tulee kannustaa lukemaan merkittävästi nykyistä enemmän, jotta jokainen peruskoulunsa päättävä olisi luku- ja kirjoitustaitoinen – matemaattisia perustaitoja unohtamatta. Tiktok-videoita tuijottamalla tämä yhteiskunta ei vaan yksinkertaisesti tulevaisuudessa pyöri. Annetaan siis mahtaville opettajillemme työrauha ja aikaa keskittyä oleellisimpaan, eli opetustyöhön ja karsitaan pois aikaa kuluttavat päivittäiset wilma-raportoinnit ja vastaavat turhuudet, sekä harkitaan nyt vielä sitä inkluusiota uudemman kerran. Olisiko sittenkin syytä palauttaa ne erityisluokat ja vastaavat elementit koulu- ja oppimisrauhan turvaamiseksi?

Suomen paikka on jatkossakin osana Euroopan unionia, mutta ei niin että kansallinen päätösvaltamme murenee vuosi vuodelta. EU:sta on kovaa vauhtia muodostumassa liittovaltio ja tätä kehitystä tulee mielestäni vastustaa.

Pidetään Suomi liikkeellä ja nähdään vaaliteltoilla.

-Linda Sundelin-

Eduskuntavaaliehdokas nro 153

Klikkaa tästä tutustuaksesi Liike Nyt -puolueen ohjelmaan ja arvoihin.